Chúng tôi là ai?

S A S O R I Z A  A G E N C Y là đơn vị thổi đến làn gió mới làm thay đổi nhận diện thương hiệu trở nên khác biệt và độc nhất tại Đà Nẵng. Chúng tôi miệt mài và cẩn thận “nào nhặn” ý tưởng để đưa đến một thương hiệu với đầy đủ ý nghĩa ra đời thực.

Được thành lập vào tháng 09/2020, Sasoriza Agency đem đến sức sáng tạo đầy nhiệt huyết trong việc thay đổi và tạo ra dấu ấn bền vững cho nhận diện thương hiệu. Qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, Sasoriza mong muốn giúp khách hàng cảm nhận được sự chuyển mình khi thay đổi nhận diện để trở nên năng động hơn. Hiện nay, Sasoriza đang tiếp nhận nhiều dự án trong các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, ẩm thực, công nghệ, giáo dục, ….


Bên cạnh đó, Sasoriza còn cung cấp các sản phẩm được gia công nhằm đồng bộ nhận diện thương hiệu và các sản phẩm theo yêu cầu.

Our story