Trung tâm ngoại ngữ Aura

Trung tâm ngoại ngữ Aura không chỉ là trung tâm dạy ngoại ngữ mà còn là nơi dạy kĩ năng cho trẻ từ độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi. Sasoriza đã vận dụng 4 màu sắc từ logo và yếu tố khách hàng là phụ huynh để thiết kế nên bộ nhận diện văn phòng.

CLIENT

PARIATUR COMPANY INC.

CLIENT

PARIATUR COMPANY INC.

CLIENT

PARIATUR COMPANY INC.