Skip to content

Văn phòng

Công ty TNHH Sasoriza

K96/137 Điện Biên Phủ,
Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc

9:00 am – 18:00 pm

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Liên hệ

Sđt: +84 90 790 2525

E: info@sasoriza.vn

Fb: @sasoriza.agency

Ins: @sasoriza.agency

Be: @sasoriza.agency

Location