Dự án Gominex

Gominex là một platform dựa trên copy trade trong giao dịch tiền ảo. Sasoriza đã vận dụng yếu tố đó để tạo nên logo với chữ G gần như khép kín và điểm nhận màu cam thể hiện copy trade.

CLIENT

PARIATUR COMPANY INC.

CLIENT

PARIATUR COMPANY INC.

CLIENT

PARIATUR COMPANY INC.