Công ty cổ phần Đầu tư
Xây dựng Hamek

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Hamek được biết là đơn vị xây dựng, đầu tư và cung cấp năng lượng tái tạo. Công ty đến với Sasoriza với mong muốn thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của văn phòng phẩm, microsoft và điện tử.